Technológia

Konštrukčný systém

 • Konštrukčný stavebný systém sa skladá z ľahkých stenových celokeramických prefabrikátov.
 • 100-% prírodný, netoxický materiál na báze nekovových materiálov.
 • Zvislé konštrukcie pre interiér a exteriér s hr. 15 cm sú navrhnuté ako liate časti veľkej tabule (ľahký keramický betón), stupeň pevnosti viac ako 6 MPa. Vonkajšie steny sú izolované 100-% prírodnými a ekologickými materiálmi.
 • Tento výrobok je nízkoenergetický a súčasne nízkonákladový a rýchlo realizovatelný.
 • Spĺňa najprísnejšie normy EÚ a požiadavky svetových trhov.
 • Technická expanzia stimuluje vytváranie nových konštrukčných systémov s použitím nových materiálov. Aplikácia výlučne prírodných komponentov ako v našom prípade prináša úspešný citeľný návrat k tradíciám (znamená novú generáciu ľahkých keramických domov).

Progresívna stena

Využívanim prírodných materiálov chránime životné prostredie, ale predovšetkým zdravie ľudí, ktorí využívajú obývacie a pracovné priestory postavené na báze technológie Polytech 3E. Liapor a Siopor sú suroviny, ktoré tieto prednosti garantujú.

Homogénne steny WLS majú vynikajúce tepelno-izolačné vlastnosti, ktoré spĺňajú nízkoenergetické kritériá.

Domy postavené touto technológiou su taktiež cenovo výhodné. Pri progresívnom systéme sú rozvody, statika, spojovacie konštrukcie, dotepľovanie konštrukcie a systémové konštrukcie priečelí a interiérov súčasťou stien.

Prednosti progresívneho systému Polytech 3E

Dom ako dielo a hodnota
K prednostiam, ako sú nízka cena a krátky čas výstavby, ktoré vyplývajú z použitia Liaporu a Sioporu, sú pridružené aj tie, ktoré vyplývajú zo spôsobu výstavby masívnych domov, neklesajúca hodnota stavby a dlhá životnosť. Životnosť domu je vzhľadom na použitie silikatových materiálov prakticky neobmedzená. Pokiaľ je dom pod kvalitnou strechou a nedochádza k mimoriadnym deštrukčným vplym prostredia, tak sa môže počíta na stovky rokov.

Stavebné materiály sú ekologické a prírodné
Pri nutnom odstraňovaní stavby sú všetky použité materiály úplne recyklovateľné, pretože pri výrobe komponentov keramických domov sa používajú výlučne prírodné materiály, resp. materiály vyrábané z prírodných nezávadných surovín. Tak chránia nielen životné prostredie, ale aj zdravie ľudí, ktorí v dome bývajú. Liapor a Siopor ako hlavné materiály Vám tieto výhody garantujú.

Úspora energie novej masívnej vonkajšej steny
Tepelný odpor s hodnotou R 35cm hrubej vonkajšej steny 6,6 m2K/W je pre masívny dom jedinečný. Týmto je masívna stena z nášho systému základom vášho šetrenia energie.

Paropriepustné steny, ktoré dýchajú
Aby ste sa cítili dobre, potrebujete steny, ktoré dýchajú.  Naša stavba je difúzne otvorená čiže paropriepustná, čo  silne obmedzuje aj tvorbu plesní. Faktor paropriepustnosti μ sa pohybuje medzi 8 až 12 v závislosti od statickej nosnosti steny.

Účinná izolácia garantuje príjemnú vnútornú klímu
V zime príjemne teplo, v lete príjemne chladno. Zabezpečte si to prostredníctvom hmoty s vysokou izolačnou schopnosťou zo stien z keramického kompozitu.

Stupeň nepriezvučnosti
Vnútorná členitosť štruktúry stien podmieňuje výborné zvukovoizolačné vlastnosti, ktoré s rezervou spĺňajú požiadavky príslušných noriem. Stupeň nepriezvučnosti “Laipor-Siopor” vonkajšej steny od Rw51 vám dáva istotu pre mnoho útulných a zotavujúcich hodín, ako aj pokojný spánok.

Žiadna šanca pre oheň
Okrem ostatných faktorov je dôležitá pre Vašu bezpečnosť aj odolnosť stien a platní voči požiaru. Pri použití nehorľavých izolačných materiálov Liapor-Siopor nosná konštrukcia garantuje triedu požiarnej odolnosti F180.

Porovnanie technických a kvalitatívnych ukazovateľov

na-web-porovnanie
 • stena s vnútornou izoláciou
  zabraňuje tepelným stratám
 • stena šetriaca priestor
  nižšie nároky na zastavanú plochu a základy
 • samonosnosť konštrukcie
  v stenách je možné robiť dodatočné úpravy
 • ľahkosť konštrukcie
  nízka hmotnosť stien umožňuje postaviť dom aj na plávajúcich základových platniach
na-web-rez-steny