Služby – Povolenia stavieb

Stavebné povolenie v spojenom územnom a stavebnom konaní

Územné rozhodnutie

Stavebné povolenie po vydanom územnom rozhodnutí

Projetky

Projekt osadenia stavby a prípojok IS

Kolaudácia

Stavebný dozor

Energetický certifikát

Geodetické práce

Ostatné služby