Šetrite energiami, šetrite životné prostredie!

Šetrite energiami, šetrite životné prostredie!

kocka v trave

Nízkoenergetický dom nešetrí iba Vašu peňaženku, šetrí energie a teda aj životné prostredie!

Spotreba energií stále stúpa. Najmä z tohto dôvodu sa popredné firmy v rôznych oblastiach, ako sú doprava, priemysel a stavebný sektor, snažia znížiť spotrebu energií svojimi výrobnými procesmi a vyrábať výrobky šetrné k životnému prostrediu. Naše obvodové múry, pochádzajúce z produkcie pri vysoko výkonných technológiách naviac z progresívnych materiálov, sú dôležitou súčasťou každej stavby. Podieľame sa tak výrazne na celkovej energetickej bilancii budov a úspore financií v prevádzkovaní domov našich klientov. Veď vykurovanie a klimatizácia môže predstavovať až 70% spotreby energie budovy. Naše obvodové steny s novými materiálmi pomáhajú znižovať náklady na energiu a vytvárať optimálnu životnú klímu.

Aký je keramický kompozit tepelný izolant a prečo je šetrný k prírode?

Stenové dielce  keramických domov pozostávajú z nosnej časti, ktorou je keramický kompozit a z izolačnej časti , ktorou je podľa aktuálne ponúkaného štandardu doska z minerálnej vlny. Primárnou funkciou keramickej časti teda nie je tepelná izolácia, ale nosná funkcia. Napriek tomu, obe časti našich dvojzložkových stien sú dôležité pre výsledné vlastnosti  keramických domov a to z hľadiska tepelnoizolačných parametrov, paropriepustnosti, energetickej triedy a prevádzkových nákladov.

 Z hľadiska tepelneoizolačných parametrov sa keramické steny vyznačujú hlavne týmito vlastnosťami :
  • sú teplé – akumulujú teplo vytvárané vykurovacím systémom  domu, následne je teplo vyžarované späť
  • majú výborné tepelnoizolačné vlastnosti (R= 4,8 – 6,9 m2.K/W) pričom s klesajúcimi exteriérovými teplotami sa tieto vlastnosti zlepšujú
  • SW keramický kompozit udržuje príjemnú vnútornú klímu počas celého roka. V zime do priestoru vracia teplo a v lete Vás zase ochráni pred prehriatím domu. 

Pri výstavbe domu sú prevádzkové náklady rovnako dôležité ako vstupné. Hľadať rovnováhu medzi týmito dvoma faktormi je potrebné už pri výbere projektu domu a hlavne pri výbere technológie výstavby a použitého materiálu. Pri všetkom tom plánovaní nesmieme zabudnúť na naše zdravie a vnútornú klímu domu. Dnes si už klient môže vyberať z rôznych foriem výstavby a použitého stavebného a zatepľovacieho materiálu.  Vďaka technologickému vývoju je ekologický, recyklovateľný a zdraviu nezávadný materiál bežne dostupný aj v stavebníctve, a nie je potrebné robiť kompromis medzi kvalitou a cenou. Ďalšou nezanedbateľnou výhodou výstavby domu z  keramického kompozitu, ktorá taktiež vplýva na ekonomiku výstavby a bývania, je zlepšenie pomeru úžitkovej plochy k zastavanej ploche. Vďaka užším obvodovým stenám pri zachovaní výborných izolačných vlastností naši klienti získajú väčšiu úžitkovú plochu pri rovnakej zastavanej ploche alebo naopak pri zachovaní rovnakej úžitkovej plochy ušetria zastavanú a tým aj časť pozemku. Ušetrené miesto tak môžu vhodnejšie využiť, napríklad aj na svoje letné či zimné aktivity.

Okrem hodnoty tepelného odporu a prevádzkových nákladov sa čoraz častejšie zaujímate aj o paropriepustnosť v spojení s hygienou bývania. Optimálnu hladina relatívnej vlhkosti vzduchu v hlavnej miere ovplyvňuje skutočnosť, či je stavba difúzne otvorená alebo difúzne uzatvorená. Difúzna uzatvorenosť stavieb prináša so sebou nepríjemné problémy v dome a následne zanechá stopy aj na zdraví ich majiteľov. Najlepším a zároveň aj najekonomickejším riešením pre zdravé bývanie je postaviť si difúzne otvorenú stavbu na silikátovej báze. Takáto ekologická stavba si bez ďalších nákladov sama upravuje relatívnu vlhkosť v interiéroch, vrátane miestností s najvyššou vlhkosťou (kúpeľňa, kuchyňa).  Keramické steny pri izolácii minerálnou vlnou sú teda nielen šetrné k životnému prostrediu a Vašej peňaženke, ale chránia hlavne aj Vaše zdravie a zdravie Vašej rodiny.

V prípade ďalších otázok neváhajte kontaktovať naše obchodné oddelenie na info@edyfinance.sk alebo telefonicky na 0902 460 337.