Energetický certifikát – Čo naňho vplyva? a ako ho ovplyvňuje Keramický materiál?

Energetický certifikát – Čo naňho vplyva? a ako ho ovplyvňuje Keramický materiál?

certak

Aká je energetická hospodárnosť budovy pre montovaný dom? Čo ovplyvňuje energetickú hospodárnosť budovy? Ako si zabezpečiť vyhovujúci energetický certifikát a bezproblémovú kolaudáciu novostavby? Čo vplýva na nízke mesačné náklady?

Energetická efektívnosť budovy je pojem s ktorým sa stretnete hlavne pri projektovaní a kolaudácii novostavby. Zákon, chrániac životné prostredie a neobnoviteľné zdroje, stanovuje požiadavky na množstvo a druh energie potrebnej na vykurovanie vnútorného prostredia domu alebo inej budovy. Pre postavenie energeticky efektívnej budovy je okrem strechy, okien či zdrojov energie, v prvom rade nesmierne dôležitým obal – steny a ich parametre. Obvodový plášť budovy pôsobí ako tepelný izolant stavby, zabezpečuje príjemnú klímu pre bývanie a je aj jedným z parametrom pre výpočet energetického hodnotenia budovy. Kvalitný použitý materiál, ekologická tepelná izolácia a vhodná technológia výstavby zaručuje nielen vynikajúce výsledné hodnoty súčiniteľa prechodu tepla konštrukcie (U), tepelného odporu (R), nízke tepelné straty ale v neposlednom rade aj dlhú životnosť stavby a zdravotne nezávadné bývanie.

Podľa stavebno-technickej normy (STN 73 0540-2:2012) je od roku 2013 v platnosti norma pre nízkoenergetickú budovu, kedy obvodová stena má predpísanú hodnotu súčiniteľa prechodu tepla U=0.22 W/(m2K) alebo R=4,4 (m2 K/W). Od roku 2020 sa podmienky ešte sprísnia a budovy s takmer nulovou potrebou majú stanovenú hodnotu až U=0.15 W/(m2K) alebo R=6,5 (m2 K/W).

Hodnotu energetickej hospodárnosti budovy a následne aj mesačné prevádzkové náklady ovplyvňuje viacero faktorov. K získaniu energetického certifikátu Vám už nebude stačiť iba prírodný materiál s minerálnym zateplením. Pasívne domy alebo domy s nulovou spotrebou energie sa spájajú aj s použitím nákladných technológií. Ich použitie s každou novou a prísnejšou stavebnou normou stále viac vplýva na celkové výsledné hodnotenie hospodárnosti budovy. Či už ide o riadené vetranie alebo získavanie energie z alternatívnych zdrojov, je nutné počítať s investíciou, ktorá sa Vám nie vždy reálne vráti. Najdôležitejšie pri rozhodovaní ako získate energeticky hospodárnu budovu Vy, by malo byť Vaše presvedčenie a Váš štýl života. Na trhu je množstvo technológií, ktoré znižujú požiadavky na výkon energetických zdrojov, čím znižujú spotrebu najpoužívanejšieho zdroja energie – elektriny alebo plynu. Spôsob ako využívať prírodné zdroje a získať čo najviac energie z prírody si môžete zvoliť sami, inovatívny systém výstavby SW keramických domov sa Vám prispôsobí. Predprípravu pre použitie technológií pri vykurovanie, chladenie alebo získavanie energie máte už v cene holostavby.

Na energetickú náročnosť budovy najviac vplýva:

 • výber vhodného pozemku kedy je potrebné vziať do úvahy svahovitosť pozemku nielen kvôli cenovej náročnosti na zakladanie, ale aj kvôli vplyvu na prevádzkové náklady (miesta nevystavované silným a častým vetrom, miesta chránené zo severu, blízke okolie pozemku sú lesy, lúky alebo už zastavané parcely, …)
 • osadenie domu na pozemok
 • orientácia domu voči svetovým stranám a rozmiestnenie izieb v dome podľa svetových strán (orientácia terasy na západ, orientácia spálne na východ, …)
 • návrh tvaru domu s ohľadom na lokalitu výstavby a efektívnosť vykurovania
 • veľkosť domu a jednotlivých izieb podľa ich účelu
 • výber vhodného materiálu s ohľadom na zdravie (paropriepustné steny, steny bez chemických látok, ..), ekologickosť, recyklovateľnosť a pôvod použitých komponentov
 • výber vhodnej technológie výstavby s ohľadom na čas výstavby, čas potrebný na prípravu a výrobu domu, cenu výstavby
 • veľkosť a rozmiestnenie okien, dverí a iných presklenených plôch
 • spôsob a intenzita vetrania, prípadne použitie technológií pre vetranie (napr. riadené so spätným získavaním tepla)
 • spôsob vykurovania vzhľadom na druh a množstvo spotrebovanej energie
 • spôsob získavania energie na ohrev teplej vody (prípadne aj na svietenie, vykurovanie, el. spotrebiče, atď…)
 • správna kombinácia vyššie uvedených troch typov technológií – vetranie, vykurovanie, ohrev teplej úžitkovej vody
 • využitie obnoviteľných zdrojov energie (solárne, veterné, geotermálne zdroje, spaľovanie biomasy, …)
 • faktor užívateľa a jeho spôsob používania budovy

Ako keramický materiál ovplyvňuje energetickú hospodárnosť budovy? Ako sa to prejaví na konkrétnych číslach v energetickom certifikáte? Aké sú hodnoty pre dosiahnutie povinných energetických ukazovateľov?

Steny  keramických domov pozostávajú z nosnej časti, ktorou je keramický kompozit a z izolačnej časti, ktorou je podľa aktuálne ponúkaného štandardu doska z minerálnej vlny. Primárnou funkciou keramickej časti teda nie je tepelná izolácia, ale nosná funkcia. Napriek tomu, obe časti našich dvojzložkových stien sú dôležité pre výsledné vlastnosti keramických domov a to z hľadiska tepelnoizolačných parametrov,energetickej triedy, paropriepustnosti a prevádzkových nákladov.

Keramické domy sú z materiálu, ktorý okrem iných prednosti je aj výborný tepelný izolant. Schopnosť prijať teplo, udržať ho a následne postupne vydávať späť do interiéru domu je veľmi príjemná vlastnosť, ktorú ocení každý. Táto schopnosť zaručuje domácu pohodu pri akejkoľvek forme vykurovania. Či už máte radšej teplo alebo chladnejšie, schopnosť SW materiálu udržať teplo sa určite odrazí aj na mesačných účtoch. Nižšia spotreba energií pritom poteší nielen Vašu peňaženku, prírodu, ale Vám aj uľahčí kolaudáciu novostavby vďaka vynikajúcim parametrom pri výpočte energetickej efektívnosti domu. Viac o tom, ako vynikajúci tepelnoizolačný SW keramický materiál vplýva na nižšiu spotrebu energií, ako chráni Vaše zdravie a je aj stále šetrný k prírode.

Keramické domy vyrábame a staviame podľa požiadaviek projektanta a klienta. Dispozícia domu je okrem predstavy klienta vždy prispôsobená aj k lokalite výstavby a osadeniu domu na pozemok. V prípade otázok ohľadom štandardnej ponuky alebo pre vypracovanie cenovej ponuky podľa Vašich požiadaviek nás neváhajte kontaktovať na info@edyfinance.sk alebo 0904 460 337. Steny domu Vám vyrobíme už s preprípravou pre použitie technológii podľa Vášho výberu. Rovnako ako úpravy v projekte domu, aj predprípravu máte v cene holostavby. Ku všetkému máte aj poradenstvo vo vybavovaní úveru GRÁTIS