Ekologická výroba Keramických domov

Ekologická výroba Keramických domov

stromy

Produkty šetrné k prírode a nášmu zdraviu sú nielen moderné, ale v dnešnej dobe aj nevyhnutné. Našťastie sa už stále viac a viac pozeráme do budúcnosti a na následky nášho správania voči prírode. Recyklovateľnosť, používanie prírodných materiálov a ekologická výroba neznečisťujúca životné prostredie je cieľom technologického vývoja vo väčšine odvetví. Stavebný priemysel nie je výnimkou.

Keramické domy sú z materiálu, ktorý okrem iných prednosti je aj výborný tepelný izolant. Schopnosť prijať teplo, udržať ho a následne postupne vydávať späť do interiéru domu je veľmi príjemná vlastnosť, ktorú ocení každý. Táto schopnosť zaručuje domácu pohodu pri akejkoľvek forme vykurovania. Či už máte radšej teplo alebo chladnejšie, schopnosť SW materiálu udržať teplo sa určite odrazí aj na mesačných účtoch. Nižšia spotreba energií pritom poteší nielen Vašu peňaženku, ale aj prírodu. V podobe zdravého a čistého vzduchu sa Vám poďakuje, že ju nezaťažujete nadmerným vykurovaním. Viac o tom, ako vynikajúci tepelnoizolačný SW keramický materiál vplýva na nižšiu spotrebu energií, ako chráni Vaše zdravie a je aj stále šetrný k prírode.

To, že SW keramické domy sú ekologické a chránia zdravie svojich obyvateľov už vieme. No nielen produkt, ale aj samotná jeho výroba je šetrná k prírode. Vďaka výstavbe z prírodných surovín, ktorých ťažbou a výrobou nezaťažujeme životné prostredie, podporujeme domáci trh a ponúkame prácu ľuďom aj v regiónoch, bez priemyselných parkov s množstvom fabrík vypúšťajúcich nezdravé plyny do ovzdušia.

Už samotná výroba stien prebieha bez nežiadúceho vplyvu na kvalitu ovzdušia a okolité prostredie nie je zaťažované emisiou znečisťujúcich prvkov. Ľudia žijúci v blízkosti výrobného závodu, sa tak nemusia báť o dopad na svoje zdravie. Steny sa v závode vyrábajú na formovacích podložkách podľa projektu schváleného investorom. Takto sa zabezpečí maximálna flexibilita klientov pri plánovaní dispozície domu, pričom vzniká len minimálny alebo žiadny odpad pri výrobe stien. Vďaka recyklovateľnosti materiálu sa aj to minimum odpadu vzniknutého pri výrobe domov dá znova použiť na výrobu menej náročných prvkov.

Slovensko je bohatá krajina na nerudné suroviny a aj preto, sa na výrobu Keramických domov snažíme v čo najväčšej miere využívať suroviny z nášho regiónu. Z domácich materiálov sa používajú napr. izolácie (minerálna vata, perlit), cement, vápno, piesky a stavebné kamenivo. Využívaním domácich surovín sa taktiež zaraďujeme do systému podporujúceho domáci trh. Podporujeme a ponúkame prácu lokálnym spoločnostiam a domácim pracovným silám. Prispievame tak aj k menšiemu odvlivu šikovných ľudí z menej rozvinutých regiónov Slovenska.

V prípade záujmu o stretnutie, obhliadku, nacenenie či vzorky zdarma nás neváhajte kontaktovať na info@edyfinance.sk alebo na tel.č. 0902 460 337