Keramický dom je fenomén, ktorý v posledných rokoch začína na stavebnom trhu stále viac ovplyvňovať zámery a rozhodnutia investorov – stavebníkov. Ako každá progresívna myšlienka má aj tento systém veľa neprajníkov a pochybovačov, ale aj objektívnych kritikov, ktorí predkladajú viaceré otázky, týkajúce sa funkčnosti a životnosti objektov takýmto spôsobom postavených. Jednou z najbežnejších otázok sú otázky týkajúce statiky.

Otázka: Prečo sa keramické domy nestavajú na základových pásoch ?

Odpoveď: Keramické domy sa môžu stavať aj tak, avšak podstatne výhodnejšie je zakladanie na plávajúcich doskách. Základové pásy sú drahé a majú aj ďalšie nevýhody. Okrem iného priam „lapajú“ podzemný rádioaktívny radón. Zakladanie keramických domov na plávajúcich doskách umožňuje ľahkosť ich konštrukcie a celková kompaktnosť stavby. Toto platí aj pre viacpodlažné objekty.

Otázka: Steny sa zdajú byť príliš tenké – majú statickú stabilitu ?

Odpoveď: Samozrejme. Na porovnanie, solídne domy za ktoré sa nedajú považovať drevotrieskové „ chalúpky“ sa stavajú prevažne z pórobetónových stavív alebo pálených tehál. Ide o kusové stavivá spájané buď maltou alebo lepidlom. Nosné steny z takýchto materiálov majú hrúbku obvykle viac ako 40 cm. V obidvoch prípadoch sa nad oknami a dvermi musia  zhotovovať preklady a nad celou stavbou „veniec“. Pri celostenových keramických komponentoch nutnosť takýchto prvkov odpadá. Takto sa šetria ďalšie náklady, pričom vnútorná štruktúra uvedených komponentov obsahujúca armovacie a výstuhové prvky umožňuje, aby hrúbky nosných stien boli podstatne menšie. Okrem ďalšieho zníženia nákladov týmto spôsobom stavebník získa viac úžitkového priestoru pri rovnakom zastavanom priestore.

Otázka: Sú spoje medzi stavebnými dielcami dostatočne pevné ?

Odpoveď: Sú. Dielce sa spájajú zváraním ukotvených oceľových prútov, ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou armovacieho systému steny. Proti korózií sú chránené špeciálnym náterom. Dutiny potrebné pri spájaní sa zalievajú keramickým kompozitom identického zloženia ako má ten, z ktorého sú steny vyrobené.     Životnosť takýchto spojov v normálnych podmienkach sa dá počítať na mnoho generácií.

Otázka: Môže Váš dom odfúknuť vietor alebo odplaviť voda?

Odpoveď: Nie:)!

V prípade ďalších otázok nás neváhajte kontaktovať na +421 902 460 337 alebo info@edyfinance.sk