Časová nenáročnosť či ekonomická a materiálová úspora sú len niektoré z mnohých dôvodov, prečo sa čoraz viac ľudí aj na Slovensku rozhoduje pre montované domy. Už nielen v Severnej Amerike, ale pomaly aj v Európe, tvoria montované domy väčšinu realizovaných novostavieb. Je na škodu, že doposiaľ boli montované stavby hlavne ako drevostavby, alebo ako železobetónové stavby. Tento fakt výrazne ovplyvnil aj názory ľudí a po mnohých zlých skúsenostiach z minulosti, keď sa kládol dôraz na jednoduchú a rýchlu montáž a zabúdalo sa na zvukové a tepelno-izolačné vlastnosti konštrukcií, sa u nás zakorenila nedôverčivosť k tomuto stavebnému postupu. Nedokonalosť starých technológií výstavby montovaných domov, ako aj prefabrikovaná výstavba sídlisk z betónu zanechali hlboké stopy v mysliach obyvateľov a prípadných budúcich investorov. Napríklad aj slovo „panel“, ktoré označuje plošné dielce určené na montáž, už len kvôli betónom alebo drevomateriálu vyvoláva nepríjemné, často mylné asociácie. Podobne je to aj pri pojme „montovaný dom“, ktorý môže vyvolať predstavu dočasnej, provizórnej stavbe, ako je to pri niektorých typoch drevených montovaných domoch.

Technický rozvoj v oblasti montovaných stavieb podmienil vznik nových konštrukčných metód, s použitím nových materiálov. Použitie technológie z výlučne prírodných komponentov, ako je tomu v našom prípade, znamená úspešný a moderný návrat k výstavbe murovaných domov. Keramické domy od spoločnosti Silicate World sú na rozdiel od iných typov montovaných domov zhotovené z vertikálnych konštrukcií, vyrobených výlučne na báze prírodných a kvalitných materiálov s neobmedzenou životnosťou, ktoré sú svojím zložením veľmi podobné tehle. Použitá technológia ma výborný ohlas u zákazníkov a dostala sa do popredia nielen vo výstavbe rodinných, ale aj bytových, administratívnych, či sociálnych domov. Ľahké keramické konštrukcie vyrábame ako celostenové prefabrikáty podľa požiadaviek projektantov a klientov. V prefabrikátoch sú zabudované všetky inštalácie a samotné povrchové úpravy interiéru je možné realizovať už len stierkou či náterom. Do stien môžete vŕtať a zavesenie obrazu je možné kdekoľvek a kedykoľvek. Pevnosť 8 MPa Vám zase zaručí nosnosť pre kuchynskú linku, alebo iné ťažšie skrinky a vybavenie interiéru.

Nová generácia montovaných domov z keramických materiálov vyrobených na Slovensku už výrazne predbehla aj klasický spôsob výstavby, a to najmä v požiadavkách na:

  • tepelný odpor, kde sa dosahujú hodnoty prekračujúce minimá určené normou
  • ekologickú náročnosť v montovaných domoch sa používajú prírodné materiály s optimálnymi vlastnosťami pre ľudské zdravie
  • časovú nenáročnosť vďaka fabricky, vopred vyrobeným dielcom, premyslenému spôsobu výstavby a minimalizovaniu mokrých procesov možno dielo odovzdať už v priebehu niekoľkých týždňov od začatia realizácie
  • finančnú nenáročnosť presné kalkulácie, možnosť financovať stavbu v etapách, úspora energie a času, ktorý znamená peniaze.

Kvalitné keramické montované domy majú najlepšie certifikáty technických kvalít. V oblasti technicko-estetických kvalít, kde sa presnosť už pohybuje v milimetroch, popri tepelných a zvukovo izolačných vlastnostiach montované domy zaznamenali obrovský skok dopredu, pričom vo všetkých parametroch predbehli nielen klasické murované domy.

Dohodnite si krátke osobné stretnutie, na ktorom Vám ukážeme vzorku nášho materiálu alebo Vám ukážeme niektorú z nami realizovaných stavieb. Stačí keď nám napíšte na info@edyfinance.sk alebo zavolajte na +421 902 460 337.